• tyskundervisning til danske og internationale virksomheder

Intensivt tysk kursus

Erhvervstysk tilbyder intensive tysk kurser på alle niveauer, fra begyndere til viderekomne på højt plan med et varierende antal lektioner og moduler efter aktuelt sprogligt niveau og ønske om videreudvikling. Som indledning til et tysk kursusforløb tilbyder vi en uforpligtende og gratis sprogtest og behovsanalyse. På baggrund af denne sprogtest udarbejdes en individuel kursusplan, og indholdet af netop dit/jeres tysk kursus tilrettelægges med udgangspunkt i dine/jeres ønsker og behov. Ved kursets afslutning foretages der en deltaljeret evaluering og kursusbevis udstedes.

Indhold i intensivt tysk kursus ved Erhvervstysk

Selve undervisningen hos Erhvervstysk tilrettelægges med fokus på det talte sprog eller som en kombination af både mundtligt og skriftlig kommunikation. Indholdet kan således variere mellem:

 • Daglig tale
 • Skriftlig kommunikation
 • Handelstysk
 • Teknisk tysk (typisk med baggrund i fag- eller branchespecifikke materialer)
 • Telefon tysk
 • Forhandlingstysk (inkl. produktpræsentation)
 • Samtaleteknik

Et vigtigt element i et kursusforløb vil typisk også bestå i gennemgang af relevante kulturelle og samsfundmæssige forhold med fremhævelse af væsentlige forskelle.

Med hensyn til indholdet af undervisning kan oplyses, at der ikke anvendes standard materiale, men undervisningsmaterialet udvælges efter kursisternes ønsker og behov, der fastlægges gennem sprogtesten. Ligeledes vil der blive benyttet materiale fra din virksomhed. På den måde bliver medarbejderne fuldt fortrolige med at præsentere sig selv og virksomheden(-s produkter) på det fremmede sprog.

Forskellige undervisningsformer afhængigt af behov og ønske

Erhvervstysk tilbyder mange forskellige former for undervisning afhængigt af dine / jeres behov og ønsker. Uanset hvilken form du vælger, vil undervisningen være intensiv – med hovedvægten lagt på det talte sprog.

 • Privatundervisning
 • Minihold (2-3 deltagere)
 • Maxihold (4-6 deltagere)
 • Intensive ugekurser (halv/heldags)
 • Skype-kurser

En lektion udgør 45 minutter, og vi underviser gerne i moduler a 3 lektioner. Vi er meget fleksible hvad angår dit undervisningsforløb og vil rådføre dig på bedste vis. Erfaringsmæssigt kræves der ca. 30 lektioner for et brush-up kursus, hvor vi anbefaler 3 lektioner pr. gang og gerne 2 gange om ugen, afhængigt af intensitetsniveauet. Du kan også vælge et halvdags ugekursus på 25 lektioner eller den meget intensive løsning på 50 lektioner pr. uge, hvis du hurtig skal af sted til en konference eller lignende.

Intensivt tysk kursus som fjernundervisning eller undervisning i egne lokaler

Erhvervstysk er særdeles fleksible i henhold til hvor, hvornår og hvordan et intensivt tysk kursus finder sted. Vi har undervisningslokaler centralt beliggende i Ballerup eller undervisningen kan foregå i virksomhedens egne lokaler. Ligeledes tilbyder vi særlige tyskkurser via Skype.

Vigtigst af alt er, at et intensivt tysk kursus er et tæt samarbejde imellem kursist(er) og sproglærer. Det vil sige, at vi med vores undervisningserfaring og kendskab til det tyske sprog sørger for at tilrettelægge et forløb, der lader dig indfri dine ambitioner og mål med undervisningen. Til gengæld tillader vi os at forvente dit engagement og motivation til at indgå et undervisningsforløb i tysk.

Ønsker du at høre mere?

Kontakt Erhvervstysk på tlf. +45 44 97 16 33 og hør nærmere

Ønsker du at blive kontaktet?

Udfyld da venligst kontaktformularen.